Nou sistema de cotització dels autònoms

Persona escrivint en un portàtil

La reforma estableix que en els pròxims 3 anys (2023 – 2025) es desplegarà progressivament un sistema de 15 trams que determinarà les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a màxim en 9 anys.

A més, es defineix el concepte de rendiments nets, fonamental per a la posada en marxa del nou sistema. D’aquesta manera, els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat ( sense tenir en compte les quotes d’autònom ) i necessaris per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplicarà addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% pels autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets, i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Serà obligatori comunicar la teva previsió de rendiment net abans del 31.10.2023.

S’habilita així un sistema que permetrà als autònoms canviar la seva quota en funció de la seva previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a 6 vegades a l’any. Al final de l’exercici fiscal, i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any.

Una vegada presentada la declaració de la renda, Hisenda enviarà les dades a la Seguretat Social i aquesta comprovarà el que has guanyat realment durant l’any i procedirà a regularitzar en base al que has pagat d’autònoms durant aquell any.

  • Hauràs d’ingressar la diferència entre el que has pagat i el calculat definitivament, abans de l’últim dia del mes següent al que t’ho notifiquin.
  • La SS, d’ofici, et retornarà l’excés pagat de més abans del 30 d’abril de l’any EN CURS+2.

 

Amb aquest nou sistema de cotització, tots els autònoms, sense límit de facturació i beneficis, estan obligats a presentar la declaració de la renda.

Si estàs treballant en el negoci familiar com a autònom col·laborador familiar, la teva base mínima de cotització serà de 1.000 euros.

També es fixa una quota bonificada de 80 euros pels nous autònoms durant 12 mesos sense control d’ingressos, extensible a altres 12 mesos addicionals quan els ingressos nets continuen sent baixos no superiors al SMI. Això sempre que no s’hagi estat autònom en els dos anys anteriors. Si es té una discapacitat major o igual al 33% o s’és víctima de violència de gènere, tindrem 24 mesos a 80E i 160€ a partir del mes 25.

A més, la reforma incorpora una millora en l’esquema de protecció per cessament d’activitat dels treballadors per compte pròpia. S’amplien les modalitats del cessament d’activitat per millorar la cobertura de diferents contingències, com en cas d’una interrupció només parcial de l’activitat. Serà compatible treballar por compte aliè i cobrar cessament d’activitat com autònom.

S’amplia la bonificació per reincorporació de les mares ( només mares) autònomes al seu treball a partir del 2023.

Tota aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació – interpretació.

Pots contactar amb nosaltes a: info@galindogestoria.com

Comparteix-ho:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *